Privacy & Policy

We care about your privacy

Wij bewaren uw data alleen zo lang als nodig is en delen deze alleen met andere partijen als dit nodig is voor het gebruik van de applicatie. Ons businessmodel bestaat enkel uit het verbeteren van events d.m.v. onze app en daarom hebben wij geen commercieel belang bij de data. Alles wordt veilig opgeslagen en via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

Privacy Policy Let's Get Digital B.V., gevestigd aan Atoomweg 2-H 9743 AK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Let's Get Digital Atoomweg 2-H 9743 AK Groningen +31502113693

Bas Krijgsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Let's Get Digital. Hij is te bereiken via +31 50 211 3693.

Persoonsgegevens die wij verwerken Let's Get Digital verwerkt je persoonsgegevens bij gebruik van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website/app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website-/appbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via +31 50 211 3693, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Let's Get Digital verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en gebruik te maken van onze diensen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Let's Get Digital bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden Let's Get Digital verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Let's Get Digital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Let's Get Digital gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Let’s Get Digital streeft ernaar je privacy te beschermen door zo min mogelijk gegevens nodig te hebben voor de werking van de functies van de Let’s Get Digital app en LGD white label apps, naast het Let’s Get Digital Virtual Event platform. Het primaire domein dat Let’s Get Digital gebruikt om content te hosten is live.letsgetdigital.com. Informatie die naar dit domein wordt verzonden, is vereist voor de functionaliteit van de respectieve functies van de apps en platforms die door Let’s Get Digital worden geëxploiteerd.

Hieronder vind je een volledig overzicht van alle gegevens die naar het internet kunnen worden verzonden, om ons platform te laten functioneren. De meeste gegevens met betrekking tot de aanpassing van de gebruiker en de door de gebruiker gecreëerde inhoud zijn opt-in (d.w.z. je hoeft je profielfoto niet in te stellen), en gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat hun account (en gerelateerde gegevens) wordt vernietigd.

Service TransIP/Digital Ocean (Our Hosts)
Welke data TransIP and Digital Ocean operate the servers used to run Let’s Get Digital.

Service Google Cloud / Firebase Firestore
Welke data Chat message contents
Wanneer A user sends/receives a chat message.

Service Google Cloud / Firebase Cloud messages / Apple Push Notification Service
Welke data Push messages
Wanneer Push notifications are sent to users' devices.

Service Google Cloud / Firebase Cloud storage
Welke data User generated content
Wanneer When additional media content (i.e., images, videos, files) is added to content such as Posters, Company Booths or Wall Posts.

Service Amazon S3
Welke data Backups
Wanneer Database backups are regularly made and stored in case recovery is required by event organisers

Service Imagekit (Image management service)
Welke data IP address
Wanneer Used when images are downloading to determine optimal download conditions

Service SendGrid (Email server)
Welke data Login credentials, email messages
Wanneer A user is sent an email by the platform or by the event organisers

Service Twilio SMS
Welke data Phone number
Wanneer Used to send a link to the app to your phone

Service Cloudflare
Welke data IP address
Wanneer All data is passed through Cloudflare provide DDOS protection

Service Youtube/Vimeo/Daily .co/Jetstream/Other Streaming services
Welke data IP address
Wanneer When a video or stream loads the host, e.g. YouTube checks the connection quality to determine the video quality that should be played

Service Sentry (Error logging)
Welke data IP address
Wanneer IP addresses are sent to Sentry as part of error logging when server errors occur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Let's Get Digital zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Let's Get Digital wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Let's Get Digital neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je een beveiliging probleem gevonden? Hoewel we denken dat dit niet kan willen we graag dat je contact met ons opneemt. Dit wordt enorm gewaardeerd en beloond.